Membela Mualaf

27 January 2020 § Leave a comment


Dalam Akhbar al-Dziraf wa al-Mutamajinin dan Akhbar al-Adzkiya’, Ibnu al-Jauzi (597 H) mengutip cerita seorang Yahudi bernama Harun yang pindah agama. Memeluk Islam. Jadi mualaf. Setelah memeluk Islam, Harun si mantan Yahudi yang sebelah matanya buta ini menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu nahwu. Dia berislam dengan « Read the rest of this entry »

Rasulullah dalam Dua Babak

12 August 2019 § Leave a comment


–BABAK I: Ngerjain

Suatu ketika, Rasulullah menanyakan nama suami seorang perempuan. Si perempuan lalu menyebutkan nama.

“Oh, yang di matanya ada putih-putihnya ya,” kata Rasulullah.

Si perempuan segera pulang dan langsung memeriksa mata suaminya. « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Akhbar al-Dziraf wa al-Mutamajinin at Warung Nalar.

%d bloggers like this: