Membela Mualaf

27 January 2020 § Leave a comment


Dalam Akhbar al-Dziraf wa al-Mutamajinin dan Akhbar al-Adzkiya’, Ibnu al-Jauzi (597 H) mengutip cerita seorang Yahudi bernama Harun yang pindah agama. Memeluk Islam. Jadi mualaf. Setelah memeluk Islam, Harun si mantan Yahudi yang sebelah matanya buta ini menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu nahwu. Dia berislam dengan « Read the rest of this entry »

Nasionalisme dalam Sudut Pandang Kaidah Fikhiyyah dan Ushul Fikih

16 January 2015 § 2 Comments


cinta tanah air--felix-siauw « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Felix Siauw at Warung Nalar.

%d bloggers like this: